• slide

Begeleiden van management buy-ins en buy-outs

Begeleiden van management buy-ins en buy-outs

Bij de verkoop van uw bedrijf aan een nieuw management is de wijze van financiering vaak een belangrijk onderdeel van het onderhandelingsproces.

Waar u bij een verkoop aan een grote marktpartij vaak meteen casht, is de kans groot dat u bij een management buy-out nog als (mede )financier bij de onderneming betrokken blijft.
Uw nieuwe rol bij een dergelijke bedrijfsoverdracht vraagt wellicht om een aanpassing van uw fiscale positie om uw financiële risico’s tot een minimum te kunnen beperken.

Wij zijn in staat om – tezamen met uw juridische adviseurs – uw financiële belangen op een goede manier te behartigen.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook de belangen behartigen van het (beoogde) nieuwe management.