• slide

Begeleiding bij overnames en overdracht van de onderneming

Begeleiding bij overnames en overdracht van de onderneming

Of het nu gaat om een interne overdracht van uw onderneming aan uw kinderen of aan medewerkers, of een overdracht van uw onderneming aan een externe partij, de fiscaliteit speelt een belangrijke rol.

Bij een interne overdracht kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel: bedrijfsopvolgingsregeling). Met de BOF (BOR) kan een groot fiscaal voordeel worden behaald omdat daarmee een acute belastingheffing over het verkoopresultaat wordt vermeden.
Bij een voorgenomen overdracht aan een externe partij is het van belang dat uw onderneming ‘overname-klaar’ is, bijvoorbeeld door een holdingstructuur. Op die manier kan een zo hoog mogelijke netto verkoopopbrengst worden gerealiseerd.

Als uw onderneming de overnemende partij is, kunnen fiscale faciliteiten behulpzaam zijn bij het slagen van de overnametransactie. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van overnames en bedrijfsoverdrachten zal in uw voordeel werken!