• slide

Estate planning

Estate planning

Het op een zo voordelige manier laten overgaan van uw vermogen op uw erfgenamen; dat is de essentie van estate planning.

Dit kan worden bereikt door (tijdens uw leven) uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier te schenken en door een fiscaal optimale inrichting van uw huwelijkse voorwaarden en uw testament.

Allereerst zal uw vermogen in kaart moeten worden gebracht. Tevens zal de belastingdruk zoveel mogelijk moeten worden geminimaliseerd.

Wij hebben de kennis en ervaring om zowel de schenkbelasting als de erfbelasting te minimaliseren.