• slide

Groeifinanciering

Groeifinanciering

Groei heeft niet alleen een omzetverhogend effect; de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal. Groei moet gefinancierd worden. Meestal blijkt dat eerst extra uitgaven nodig zijn om groei te realiseren. Zo zult u bijvoorbeeld meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn. In deze gevallen maakt u al kosten voordat het u extra inkomsten oplevert. De financiering hiervan gaat vaak eerst ten koste van de vrije ruimte op uw rekening-courant en daarna rekken veel bedrijven hun betaaltermijn op bij hun eigen crediteuren. 

Als de groei structureel is of als u door blijft groeien is extra financiering nodig om de "voorfinanciering" van de groei op te vangen. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld. 

Trivent bekijkt uw specifieke situatie om passend advies op maat te kunnen geven. Wij helpen u graag bij het aantrekken van groeifinanciering.